ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 98

جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد برای دوره های نوبت دوم ( شبانه ) ، مجازی و پردیس خودگردان 98 منتشر شد .

طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه فردوسی مشهد شهریه کارشناسی ارشد شبانه 98 ، شهریه کارشناسی ارشد مجازی 98 و شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان 98 این دانشگاه به شرح زیر است :

 

شهریه کارشناسی ارشد نوبت دوم ( شبانه ) دانشگاه فردوسی مشهد 98 – 99 ( ریال )
نام موسسه گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه
نظری عملی نظری عملی
دانشگاه فردوسی مشهد علوم انسانی          11,291,850          2,007,900                3,142,800          5,018,800          7,529,050
سایر گروه ها          12,546,500          3,013,000                4,716,000          5,018,800          7,529,050
سایر موسسات عضو هیئت امنا علوم انسانی            8,641,600          1,679,700                2,519,550          4,800,400          6,000,500
سایر گروه ها            9,601,900          1,920,600                2,880,900          4,800,400          6,000,500

 

شهریه کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 98 – 99 ( ریال )
نام موسسه گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه
دانشگاه فردوسی مشهد علوم انسانی          12,546,500          2,509,300                5,018,600
علوم پایه ، مهندسی و کشاورزی          16,211,600          3,010,700                6,276,250

 

شهریه کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 98 – 99 ( ریال )
نام موسسه گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه
نظری عملی نظری عملی
دانشگاه فردوسی مشهد همه گروه ها          52,371,000          4,801,500             7,419,500          9,600,800          9,900,800

 

شهریه کارشناسی ارشد مجازی پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 98 – 99 ( ریال )
نام موسسه گروه آموزشی ثابت هر نیمسال متغیر هر واحد درسی
دانشگاه فردوسی مشهد علوم انسانی          17,457,000                 2,618,000
علوم پایه و مهندسی          20,949,500                 3,492,500

 

منبع : دانشگاه فردوسی مشهد

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )