ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شهریه دکتری پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی 98- 99

شهریه دکتری پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی در سال 98 اعلام شده است .

جزئیات شهریه دکتری پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی در سال 98 به شرح زیر است :

رشته های علوم انسانی 732/050/000 ریال برای کل دوره ( هشت نیمسال )

رشته های علوم پایه – فنی و مهندسی 849/178/000 ریال برای کل دوره ( هشت نیمسال )

تبصره 1: برای سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال تحصیلی ، برای هر نیمسال معادل %4 شهریه کل دوره از دانشجو اخذ خواهد شد .

تبصره 2: در صورت فارغ التحصیل شدن دانشجو در کمتر از هشت نیمسال تحصیلی ، متناسب با مبلغ هر نیمسال از مبلغ کل کسر خواهد شد .

 

منبع : دانشگاه پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )