ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شهریه دکتری دانشگاه قم 98 – 99

شهریه دکتری دانشگاه قم در سال 98 اعلام شده است .

طبق اطلاعیه منتشر شده در سایت دانشگاه قم شهریه دکتری شبانه 98 و شهریه دکتری پردیس خودگردان 98 این دانشگاه به شرح زیر است :

 

شهریه دکتری نوبت دوم دانشگاه قم 98 – 99
پردیس/ نوبت دوم ثابت هر نیمسال هر واحد درسی هر واحد رساله
علوم انسانی (نوبت دوم) 44/249/857 ریال 7/247/295 ریال 9/663/181 ریال
علوم پایه (نوبت دوم) 50/283/929 ریال 8/052/550 ریال 10/468/315 ریال
فنی و مهندسی(نوبت دوم) 55/312/321 ریال 9/663/060 ریال 11/273/570ریال

 

*********************************************

 

شهریه دکتری پردیس خودگردان دانشگاه قم 98 – 99
علوم انسانی (پردیس) 50/887/335 ریال 8/769/226 ریال 11/692/448 ریال
علوم پایه (پردیس) 57/826/518 ریال 9/743/585 ریال 15/666/660 ریال
فنی و مهندسی (پردیس) 63/609/169 ریال 11/692/302 ریال 13/641/019 ریال

 

* شهریه متغیر در هر سال مطابق با مصوبه هیات امنا ده درصد افزایش دارد .

** بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انصراف از تحصیل پس از ثبت نام شهریه عودت داده نمی شود .

منبع : دانشگاه قم

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )