ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بین الملل و پژوهش محور

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجوی دکتری بین الملل و پژوهش محور اعلام شد .

بر اساس ابلاغ معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، دانشگاه‌ های سطح یک و دو و دانشگاه‌ های سطح ۳ مراکز استان ، می‌ توانند در کلیه رشته‌ های دایر خود در دوره دکتری ، نسبت به پذیرش دانشجوی خارجی و یا دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج که برابر ضوابط برای ادامه تحصیل به داخل منتقل می‌ شوند ، از طریق بررسی سوابق تحصیلی ، به صورت پژوهش‌ محور و مازاد بر ظرفیت روزانه ، اقدام نمایند .

در این بخشنامه با اشاره به مصوبه شورای گسترش و برنامه‌ ریزی آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجوی بین‌ الملل و پژوهش‌ محور آمده است : سایر مراکز اعم از دولتی و یا غیردولتی ( واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز سطح یک غیرانتفاعی ) نیز در صورت احراز شرایط مصوب شورای گسترش آموزش عالی ، مشمول این بخشنامه می‌ شوند .

همچنین به منظور افزایش پذیرش دانشجویان غیرایرانی ، پردیس‌ های بین‌ الملل دانشگاه‌ ها در مناطق آزاد می‌ توانند معادل ظرفیت روزانه رشته‌ های دایر خود در دوره دکتری ، نسبت به پذیرش دانشجو در همان رشته‌ ها به زبان غیرفارسی اقدام نمایند .

منبع : ایسنا

 

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )