ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شرایط ادامه تحصیل بدون آزمون دانش آموزان نهم تیزهوشان در پایه دهم

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در خصوص شرایط دانش آموزان پایه های هفتم ، هشتم و نهم مدارس سمپاد برای ادامه تحصیل در این مدارس اظهار داشت : بر اساس ضوابط ، معدل دانش آموزان در خرداد ماه کمتر از 16 نباشد ، نمره ارزشیابی نوبت دوم یا شهریور آنان در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از 12 نباشد و دانش آموزانی که معدل کل خرداد ماه آنها کمتر از 16 باشد اجازه ادامه تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان را نخواهند داشت و چنانچه دانش آموزان مذکور شرایط قبولی مدارس عادی را نیز نداشته باشند ، در امتحانات شهریور ماه این مدارس شرکت می کنند و با هر نمره یا معدلی به مدارس عادی هدایت خواهند شد .

منبع : مرکز استعداد های درخشان

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )