ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز 98

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز سال 98 اعلام شد .

بر اساس اعلام دانشگاه تبریز برای پذیرش در دوره های روزانه دکتری 98 این دانشگاه کسب حدنصاب امتیاز 25 از 50 و برای دوره های نوبت دوم و پردیس های دانشگاه امتیاز 20 از 50 به تصویب رسیده است .

 ثبت نام مصاحبه دکتری 98 دانشگاه تبریز

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون مرحله اول ( آزمون متمرکز ) که برای آنها کارنامه مرحله اول ( آزمون متمرکز ) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت دارا بودن حدنصاب مرحله اول ( آزمون متمرکز ) مطابق کارنامه انتخاب رشته دکتری می توانند از تاریخ 1398/3/6 تا  1398/3/13 ( با توجه به جدول زمانی مربوط به هر کد رشته محل ) با مراجعه به وبگاه دانشگاه تبریز به نشانی www.tabrizu.ac.ir نسبت به ثبت نام برای مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ) و آپلود مدارک اقدام نمایند .

برنامه زمانی آزمون مرحله دوم دکتری 98 دانشگاه تبریز

مصاحبه دکتری 98 – 99 دانشگاه تبریزآزمون مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش ) از دو بخش آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی تشکیل شده است . عدم حضور در هر کدام از مراحل ارزیابی کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز است .

زمان اجرای مرحله دوم ( مصاحبه دکتری و سنجش عملی ) آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1398 این دانشگاه در کلیه رشته – گرایش ها طبق برنامه زمانی اعلامی از طرف سازمان سنجش خواهد بود .

نکته 1: عدم حضور در آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در تاریخ مندرج در برنامه زمانی فوق الذکر به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز میباشد .

نکته 2: داوطلبان جهت اطلاع از جزییات مصاحبه تخصصی به وبگاه دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز مراجعه نمایند .

شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز برای پذیرش دکتری 98

موضوع شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری سال 1398 ابلاغی طی نامه سازمان سنجش آموزش کشور مطرح و پس از بررسی موارد ذیل به تصویب نهایی رسید :

–    نمره مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ) شامل مجموع نمرات ارزیابی امتیاز پژوهشی و فناوری، امتیاز آموزشی ، امتیاز آزمون کتبی و یا شفاهی و امتیاز مصاحبه تخصصی میباشد و طبق جداول شماره 2 الی 4 انجام میگیرد . لازم به توضیح است که مجموع نمرات مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ) از 50 می‌ باشد . نمره نهایی داوطلب با اعمال نمره مرحله اول و نمره مرحله دوم توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه می شود . درصورت نیاز به گرد کردن نمره مرحله دوم به صورت زیر عمل میگردد :

– اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود ، کمتر از 5 باشد ، تمام ارقام بعدی حذف می شوند و آخرین رقم بدون تغییر باقی میماند. اگر رقم بعد از آخرین رقمی که باید نگه داشته شود ، مساوی یا بیشتر از 5 باشد ، به آخرین رقم یک واحد اضافه میشود و ارقام بعدی حذف می شوند .

–  در خصوص حدنصاب مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز 25 از 50 و برای دوره های نوبت دوم و پردیس های دانشگاه امتیاز 20 از 50 به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود . امتیازدهی طبق فرم های شماره 2 و 3 و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت .

جزئیات برگزاری مرحله دوم ( آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی و بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ) :

– آزمون کتبی و یا شفاهی و مصاحبه تخصصی در دانشکده یا پژوهشکده مربوطه در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد .

بنا بر اعلام دانشگاه تبریز ، عدم مراجعه در این تاریخ ها به منزله انصراف داوطلب از درخواست پذیرش در دانشگاه تبریز می باشد .

برای مطالعه متن کامل اطلاعیه و حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز کلیک کنید .

منبع : دانشگاه تبریز

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )