ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

زمان شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای کد رشته محل های جدید و زمان شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان کنکور 97 ​را منتشر کرد .

متن کامل اطاعیه به شرح زیر است :

به اطلاع كلیه داوطلبانی كه در آزمون سراسری سال 1397 شركت كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده‌ اند ، می‌رساند وزارت آموزش و پرورش پس از اعلام نتایج نهایی آزمون فوق علاوه بر ظرفیت‌های‌ مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی ( دفترچه شماره 2 ) و اصلاحیه‌های بعدی آن ، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت نموده و یا متقاضی تکمیل ظرفیت در بعضی از كدرشته محل‌های مربوط به پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران شده است كه با توجه به تأیید پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالی ، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل بالای 6500 ( با توجه به كارنامه نتایج علمی اولیه) می‌توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در صفحات 2 و 3 بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته (مندرج در سایت سازمان) و مفاد این اطلاعیه ، از روز ‌دوشنبه مورخ 97/08/21 لغایت یكشنبه مورخ 97/08/27 به پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی : www.sanjesh.org مراجعه و ضمن اطلاع از کدرشته‌های مربوط ، نسبت به ثبت‌نام و تكمیل فرم انتخاب رشته (حداكثر تا 25 كدرشته محل) به روش اینترنتی ، اقدام نمایند .

1- پذیرش دانشجو در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1397 ، منحصراً برای پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 « بخش پیوست‌ها » دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 خواهد بود .

2- پذیرفته‌شدگان متمركز آزمون سراسری در هر یك از كد رشته‌های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص كه به دستگاه‌های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی كه متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند ، مجاز به ثبت‌نام و شركت در گزینش رشته‌های تحصیلی مندرج در این اطلاعیه نمی‌باشند .

3- داوطلبانی كه قبلاً در یكی از كد رشته‌ محل های پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معرفی شده‌ اند ولی به علت ( موارد پزشكی ، معدل و یا سن ) واجد شرایط نبودند مجاز به شركت در مرحله ( تكمیل ظرفیت ) نمی‌ باشند . لازم به توضیح است از این دسته از داوطلبان در شهریور ماه به علت نداشتن شرایط ، مصاحبه تخصصی بعمل نیامده است .

4- داوطلبانی كه از آنان مصاحبه تخصصی بعمل آمده و دلیل مردودی آنان منحصراً نداشتن حد نصاب در مصاحبه تخصصی بوده ، مجاز به انتخاب رشته مجدد در این مرحله ( تكمیل ظرفیت ) خواهند بود .

5- آن دسته از داوطلبانی كه در زمان انتخاب رشته علاقمندی خود را به رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام ننموده‌اند و واجد شرایط می باشند در این مرحله برای ﺷﺮﻛﺖ در ﮔﺰیﻨﺶ ایﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ایﻨﺘﺮﻧﺘی ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 55.000 ( پنجاه و پنج و ﻫـﺰار ) ریـﺎل ﻣﻨﺤﺼـﺮاً ﺑﺼﻮرت الکترونیکی ، از ﻃﺮیﻖ ﻛﺎرت‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎیﻨﺪ .

6- در گزینش نهایی رشته‌ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منحصراً كسانی به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می‌ گردند كه برابر برنامه زمانی ، در مراحل فرآیند مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش شركت نموده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان نیز مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنین حدنصاب نمره‌ علمی نهایی لازم را در مقایسه با سایر داوطلبان دركدرشته محل انتخابی كسب نمایند .

7- شیوه پذیرش و گزینش در مرحله تكمیل ظرفیت ، همانند رشته‌های متمركز با شرایط خاص در آزمون سراسری سال 97 انجام خواهد شد .

8- داوطلبانی كه در فرایند تكمیل ظرفیت ، در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار بگیرند و متعاقب آن در رشته‌ های نیمه‌ متمركز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز قبول شوند ، ملزم به ثبت‌ نام و تحصیل در رشته نیمه متمركز بوده و قبولی متمركز آنان كان‌لم یكن تلقی خواهد شد .

9- از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد كه دارای شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش « بخش پیوست » دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 و اطلاعیه‌ های اصلاحی بعدی سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور ( كسب نمره علمی كل 6500 و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته ، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه¬ی دوم (معدل سه پایه اول ، دوم و سوم) ، برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی ، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1375 به بعد ) و . . . ) باشند . در غیر این‌صورت انجام مصاحبه علمی – تخصصی ، منتفی خواهد بود . بر این اساس از داوطلبانی كه فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نمایند از فرآیند مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی حذف خواهند شد .

تبصره : حداقل معدل و حداكثر سن ، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد كرد .

10- دامنه پذیرش و محل خدمت در كلیه كدرشته محل‌های مربوط به مرحله تكمیل ظرفیت صرفاً براساس دامنه پذیرش و محل خدمت مندرج در دفترچه شماره ( 2 ) و اصلاحیه‌ های بعدی می‌ باشد .

11- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌ نام ، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی ، قبولی وی لغو می‌ گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت‌ های ناشی از آن خواهد بود .

منبع : سنجش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )