ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی 97 – 98

زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی 97 – 98 از اول بهمن ماه آغاز می‌شود و تا پنجم بهمن ماه ادامه دارد . روز ، تاریخ و ساعت شروع آزمون ها مطابق مندرجات جدول زیر است:

زمان برگزاری آزمون المپیادهای علمی 97 - 98

منبع : مرکز استعداد های درخشان

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )