ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی 97 را برای شما آماده کردیم که به راحتی می‌توانید مشاهده کنید، اگر سوالی هم درباره نحوه ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد دارید می‌توانید از پورتال سوروشان استفاده کنید و سوالات خود را به راحتی بپرسید.

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به دو صورت میباشد:

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی استعداد درخشان

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

رشته های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی

توسعه روستایی – توسعه اقتصادی

توسعه روستایی – توسعه کشاورزی

مدیریت کشاورزی – مدیریت کشاورزی

مدیریت کشاورزی – مدیریت مزرعه

توسعه روستایی – توسعه اجتماعی

توسعه روستایی – مدیریت توسعه

مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی

مهندسی اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی – بوم شناسی و آبزیان شیلاتی

مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی – مرتعداری

مهندسی منابع طبیعی – صنایع خمیر و کاغذ

مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل

مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

مهندسی منابع طبیعی – تکثیر و پرورش آبزیان

مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب

مهندسی منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب

مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیایان – محیط زیست و منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی

مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی

مهندسی منابع طبیعی – مدیریت منابع بیابانی – آبیاری

مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی – مرتع و آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی خاکشناسی

مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر

علوم باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

علوم باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

علوم باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ، ادویه ای و عطری

علوم باغبانی – فیزیولوژی و فناوری و پس از برداشت محصولات باغبانی

علوم باغبانی – بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی

مهندسی فضای سبز

مهندسی تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغبانی

مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

مهندسی کشاورزی – زراعت

مهندسی کشاورزی – کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)

مهندسی کشاورزی – مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر

مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه و با علف های هرز

علوم دامی – تغذیه دام

علوم دامی – اصلاح نژاد دام

علوم دامی – مدیریت دامپروری

علوم دامی – تغذیه طیور

علوم دامی – فیزیولوژی دام

علوم دامی – پرورش زنبور عسل

مهندسی کشاورزی – پرورش و مدیریت تولید طیور

علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی – علوم مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

مدیریت منابع خاک – پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک

مدیریت منابع خاک – فیزیک و حفاظت خاک

مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی

مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب

مهندسی کشاورزی – سازه های آبی

هواشناسی کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت تحلیل سامانه ها

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – انرژی

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – بازیافت و مدیریت پسماند

مهندسی بیومکانیک بیوسیستم – طراحی و ساخت

مهندسی بیومکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدیدپذیر

مهندسی بیومکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت

مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی

محیط زیست – زیستگاه ها و تنوع زیستی

محیط زیست – آلودگی های محیط زیست

محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین

برای مشاهده باقی لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اینجا کلیک کنید.

در ضمن ما لیستی از دانشگاه‌های بدون کنکور کارشناسی ارشد آماده کردیم که می‌توانید آنها را ببینید، برای مشاهده لیست دانشگاه‌های و نحوه پذیرش آنها اینجا کلیک کنید.

خرید ادکلن

دیدگاه ها ( 1 )

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )