ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد 97 را امروز برای شما عزیزان آماده کرده‌ایم، اگر تمایل به این دارید که سوالا و پاسخنماه کنکور کارشناسی ارشد 97 هر رشته یا گرایش را دریافت کنید ما برای شما عزیزان لیستی آماده کردیم تا با محک زدن خودتان در برای آزمون کارشناسی ارشد 98 آمادگی بیشتری داشته باشید.

گروه علوم انسانی
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد حقوق 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ایرانشناسی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان ژاپنی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان عربی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات اردو 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مطالعات جهان 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد باستان شناسی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان های باستانی ایران 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مطالعات زنان 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوق 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- ادیان 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مشاوره 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دریایی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فلسفه 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد امور فرهنگی 97 – 98 
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ( MBA ) و امور شهری 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان فرانسه 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعاتی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان روسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی – استراتژیک 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان آلمانی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد اماد 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بحران 97 – 98

 

گروه علوم پایه
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد شیمی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فیزیک 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد آمار 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه علم 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ریاضی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم اطلاعاتی 97 – 98
گروه فنی و مهندسی
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد نانو فناوری – نانو مواد 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد IT مهندسی فناوری اطلاعات 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی درسوانح طبیعی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی معدن 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد HSE بهداشت – ایمنی و محیط زیست 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ایمنی صنعتی 97 – 98

 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی جنگل 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 97 – 98  دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی 97 – 98
 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز 97 – 98

 

گروه هنر
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد هنرهای ساخت ومعماری 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد نمایش عروسکی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد طراحی صنعتی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فرش 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس 97 – 98

 

گروه دامپزشکی
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی 97 – 98 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 97 – 98
دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد سم شناسی 97 – 98
خرید ادکلن

دیدگاه ها ( 3 )

  1. امکان داره سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی ۹۷-۹۸ رو تو سایت بزارین?

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )