ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

خرید تحقیق آماده مدرسه از کافی نت ها مانع رشد و خلاقیت دانش آموزان است

حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص پژوهش‌های کافی‌نتی یا اینترنتی توسط دانش‌آموزان، اظهار کرد:تحقیقاتی که دانش‌آموزان از کافی‌نت‌ها خریداری می‌کنند و به جای تکلیف به معلم ارائه می‌دهند، مانع رشد و خلاقیت آنها می‌شود واین کار از  نظر علمی و قانونی نادرست و خلاف است .
وی افزود: در مدرسه باید این موضوع را از طریق آموزش معلمان و دانش‌آموزان مدیریت کنیم و دانش‌آموز نباید برای انجام تکلیف و تمرین مدرسه، نگرانی و ترس داشته باشد و به جای نوآوری و خلاقیت، به دنبال کار آماده باشد.
تورانی با تأکید بر اینکه والدین دانش‌آموزان نیز در این زمینه باید آگاه شوند،  خاطرنشان کرد: اینکه دانش‌آموز، یک تحقیق مدرسه را بخواهد از کافی‌نت خریداری کند، دیگر پژوهش مدرسه‌ای نیست بلکه باید خودش روی این موضوع فکر کند.
سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: معلمان باید به دانش‌آموزان بگویند که مهم فکر شماست و من به فکر شما نمره می‌دهم یعنی شما برای این تحقیق فکر کنید و بررسی کنید و حتی اگر این بررسی به نتیجه مورد نظر هم نرسد اما ارزشمند است و نمره‌تان را می‌گیرید.

منبع : وزارت آموزش و پرورش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )