ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

حذف مشق شب در مدارس دوره ابتدایی 97

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد : معلمان دوره ابتدایی باید از ارائه تکالیف تکراری به‌ عنوان مشق شب اجتناب کنند .
رضوان حکیم‌ زاده درباره جزئیات اجرای طرح مشق زندگی به‌ جای تکلیف شب در مدارس دوره ابتدایی ، گفت : از مهر امسال این برنامه در کلاس‌ هایی که دارای 16 تا 25 دانش‌ آموز هستند ، اجرا خواهد شد .
وی درباره اهداف اجرای این برنامه ، افزود : هدف از اجرای این طرح ، اجتناب دانش‌ آموزان از تکالیف تکراری همچون حل مسئله ، رونویسی و حل تمرین‌ ها است . این طرح برای دانش‌ آموزان اول تا سوم ابتدایی اجرا می‌ شود .
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد : بر اساس این طرح قرار است دانش‌ آموزان تکالیف را در مدرسه با حضور معلم انجام دهند و در منزل تنها تکالیف زندگی را انجام دهند و بیاموزند .
وی تصریح کرد : دانش‌ آموزان با اجرای این طرح باید تکالیفی انجام دهند تا مهارت‌ های زندگی را بیاموزند برای مثال معلم باید تکالیفی همچون کمک به والدین ، مرتب کردن اتاق ، یک روز خرید با خانواده و … را برای دانش‌ آموزان تعیین کنند .
حکیم‌ زاده خاطرنشان کرد : برای دانش‌آموزان سوم تا ششم ابتدایی نیز قرار است یک ساعت از ساعات آموزشی آن‌ ها کاسته شود تا دانش‌ آموزان زمان داشته باشند در مدرسه با حضور معلم مهارت‌ های اجتماعی و زندگی را بیاموزند .

منبع : آنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )