ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

جزئیات وام شهریه دانشجویان در سال 98

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ذوالفقار یزدان مهر گفت : وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان و وزارت بهداشت 30 میلیارد تومان به 50 میلیارد تومان افزایش یافت .
ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به وام شهریه در لایحه بودجه سال ۹۸ گفت : وام شهریه در ردیف تملک قرار دارد و در بودجه سال جاری ، 30 میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده بود .

وی ادامه داد : تا امروز هیچ تخصیصی برای وام شهریه داده نشده است ، از این 30 میلیارد تومان ، ۷ درصد برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ۹۳ درصد آن برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری است .

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت : با توجه به اینکه ۸۵ درصد دانشجویان وزارت علوم شهریه پرداز هستند ، برهمین اساس ، وزیر علوم تحقیقات و فناوری نامه ای به رئیس سازمان برنامه بودجه نوشته و درخواست کرد که این تخصیص داده شود .

وی ادامه داد : با پیگیری هایی که با سازمان برنامه بودجه شده است برای سال بعد وام شهریه در لایحه پیشنهادی به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که امیدواریم اختصاص یابد .

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : منتهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با تفاهم نامه ای که با یکی از بانک ها منعقد کرده است حدود ۳۲۰ میلیارد تومان برای وام شهریه پیش بینی کرده است .

وی ادامه داد : در ترم اول ۸۰ میلیارد تومان و در ترم بعدی نیز ۸۰ میلیارد تومان دیگر برای وام شهریه پیش بینی شده است که به دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی ، غیرانتفاعی و جامع علمی و کاربردی پرداخت می شود .

یزدان مهر افزود : دانشجویان متقاضی واجد شرایط به سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه و ثبت نام کرده و توسط بانک طرف تعهد وام به آنها پرداخت می شود .

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود : البته وام دانشجویان سراسری از طریق خود صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و به دانشجویان دکتری هر ترم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، دانشجویان کارشناسی ارشد یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و به دانشجویان کاردانی و کارشناسی حدود ۶۰۰ هزارتومان پرداخت می شود .

منبع : مهر

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )