ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

جزئیات میهمانی و انتقالی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 97

آیین نامه دانشگاه علم و صنعت درباره میهمانی موقت ، تمدید میهمانی ، میهمانی دائم و انتقال اعلام شد .

دانشجویان متقاضی میهمانی موقت موظف هستند در زمان تعیین شده برای دو نیمسال تحصیلی در سامانه وزارت علوم ، با دارا بودن شرایط اعلام شده ، درخواست میهمانی خود را ثبت کنند .

تحصیل دو نیمسال در دانشگاه مبداء با معدل کل بالای ۱۳، عدم وجود ترم مشروطی در سوابق تحصیلی دانشجو و ارائه اصل مدارک اسکن شده در سامانه وزارت علوم از شرایط دانشجویان برای درخواست میهمانی است .

معدل میانگین بالای ۱۳ در ترم های گذرانده در دانشگاه علم و صنعت ایران ، عدم وجود ترم مشروطی در ترم های گذرانده در دانشگاه علم و صنعت ایران و موافقت دانشگاه مبداء و دانشکده مقصد که بصورت مکتوب اخذ خواهد شد از شرایط تمدید میهمانی در این دانشگاه است .

دانشجویان می‌توانند پس از ۴ ترم میهمان موقت با دارا بودن معدل کل بالاتر از میانگین دانشکده یعنی بالاتر از ۱۵، گذراندن مجموعا ۹۰ واحد در دانشگاه های مبداء و مقصد ، موافقت دانشگاه مبداء و دانشکده مقصد که به صورت مکتوب اخذ خواهد شد و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران درخواست برای میهمانی دائم داشته باشند .

داشتن نمره آزمون منطبق بر کارنامه محرمانه « تغییر رشته و انتقال » در دانشگاه علم و صنعت ایران ، دارا بودن معدل کل بالاتر از میانگین دانشکده که باید بالاتر از ۱۵ نیز باشد ، عدم وجود ترم مشروطی در سوابق تحصیلی دانشجو ، گذراندن بیش از ۱۱۰ واحد در دانشگاه مبداء و مقصد ، موافقت دانشگاه مبداء، موافقت دانشکده مقصد و موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه علم و صنعت ایران از شرایطی است که دانشجوی میهمان دائم می‌ تواند با داشتن آنها درخواست انتقال دائم بدهد .

 

منبع : آنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )