ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

جزئیات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان کنکور 98

سازمان سنجش در اطلاعیه ای زمان ، مکان و مدارک لازم برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی – تهران را اعلام کرد .
داوطلبانی كه فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت هریك از رشته‌ های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی‌- تهران ( وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصی و با در دست داشتن مدارك مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره 3 و به آدرس‌ های مندرج در بند « ب » این اطلاعیه مراجعه نمایند .

جدول شماره 3- زمان مصاحبه معرفي شدگان رشته هاب تحصيلی پرديس هاب دانشگاه فرهنگيان

تذكرات مهم :  انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌ شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌ های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در آزمون سراسری سال 1398 در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود ، معرفی‌ شدگان دقت نمایند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند .

الف ) : نحوه تكمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش :

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 را كه اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هریك از رشته‌ های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است ، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می دارد :

1- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی ( فرم شماره 1 ) مندرج در ذیل این اطلاعیه، نسبت به تكمیل دقیق آن و الصاق یك قطعه عكس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و كارت ملی حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ انتشار اسامی در سایت ، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی خود « نشانی مندرج در جدول شماره 5 مندرج در ذیل این اطلاعیه » ارسال نمایند .

2- لازم است در تكمیل فرم اطلاعات فردی دقت كافی معمول­ گردد . بدیهی ­است مسئولیت هرگونه نقص و… در تكمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود .

3- عدم تكمیل فرم اطلاعات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان بومی ،  به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه‌ های مذكور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .

ب ) : اقدامات لازم برای انجام بخشی از مراحل گزینش و مصاحبه اختصاصی :

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد . انجام مصاحبه اختصاصی صرفاً درمهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امكان پذیر می‌ باشد . انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده ، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهد بود .

1- نام ، نشانی و شماره تلفن مراكز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته­ های متمركز آزمون سراسری سال 1398  در رشته­ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در «جدول شماره 4 مندرج در ذیل این اطلاعیه » اعلام گردیده است .

2- انجام مصاحبه علمی -ت خصصی از معرفی­ شدگان رشته­ های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی  به صورت متمركز در تهران و براساس تقویم زمان بندی مندرج در سایت آن دانشگاه از روز سه شنبه تاریخ 98/06/05 لغایت روز پنجشنبه 98/06/14 صورت خواهد گرفت. لذا به داوطلبان توصیه می­شود جهت اطلاع بیشتر از زمان و مكان دقیق مصاحبه علمی – تخصصی به آدرس پرتال دانشگاه www.sru.ac.ir https:// مراجعه نمایند.
آدرس : تهران- لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

(شماره تماس: 22970060- 021)

تذكرخیلی مهم : معرفی‌ شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موظفند حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار فهرست اسامیدو برابر ظرفیت پذیرش در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش كشور جهت طی مراحل بررسی صلاحیت­های عمومی و مصاحبه گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود « نشانی اعلام شده در جدول شماره 5 مندرج در ذیل این اطلاعیه » با دردست داشتن فرم شماره (1) و سایر مدارك مربوط مراجعه نمایند .

3- عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته­ های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود .

4- از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد كه دارای شرایط فرهنگیان و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنمای انتخاب رشته و ( بخش پیوست ­ها ) آزمون سراسری سال 1398 و اطلاعیه‌ های اصلاحی بعدی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمی كل6500 و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه­ی دوم (معدل سه پایه  اول، دوم و سوم)، برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1376 به بعد) و …) باشند . در غیر این صورت انجام مصاحبه علمی-تخصصی، منتفی خواهد بود.

تبصره ) : حداقل معدل و حداكثر سن ، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد كرد.

5-ویژگی­های جسمانی معرفی­ شدگان چند برابر توسط پزشك معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه،  باید مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امكان پذیر نخواهد بود.

6- موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی و تایید صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی­گردد ، بلكه كلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصی و بررسی و تایید صلاحیت­ های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی كه براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام می­گردد ، دارای بالاترین نمره علمی نهایی در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند .

تبصره) : با توجه به اولویت انتخابی داوطلب معرفی شده دو برابر ظرفیت از سوی سازمان سنجش آموزش كشور، مصاحبه اختصاصی در پردیس‌ های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به عمل خواهد آمد . لیكن تأیید مصاحبه تخصصی داوطلب در هر یك از مراكز مزبور به این مفهوم خواهد بود كه داوطلب معرفی شده در كلیه رشته محل ­های پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی ، به لحاظ مصاحبه اختصاصی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گرفته است . بنابراین درصورت تایید صلاحیت­ های عمومی ( گزینش ) داوطلب، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمی فرد در آزمون سراسری ، مورد گزینش نهایی قرار خواهد داد .

7-با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسری سال 1398 به داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی ، توصیه می‌شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای مصاحبه اختصاصی اقدام نماید .

تبصره) : داوطلبان معرفی شده درصورت عدم تمایل به تحصیل در كدرشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌ توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه­های مزبور اقدام نمایند. و یا در مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت­های عمومی شركت ننمایند .

8- تغییر رشته و گرایش ، تغییر اولویت ، تغییر دوره تحصیلی ، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

9- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد ، تحت هر شرایط اعم از تأهل ، تجرد ، بُعد مسافت ، تکفل ، سرپرستی خانواده ، فوت والدین و غیره … ممنوع می‌ باشد.

10- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال 1398 از سوی كلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (د اوطلبان ذكو ر) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود .

11- محل تحصیل پذیرفته­ شدگان پس از ثبت نام قطعی ، توسط پردیس­ ها در واحدهای تابعه ( سطح استان ) طبق جدول شماره ( 1 ) صفحه 4 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 98 ( مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش كشور ) تعیین خواهد شد .

تبصره 1 : در كلاس­ هایی كه به حدنصاب لازم ( حداقل 20 نفر ) برای تشكیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته­ شدگان در سطح پردیس­های كشور اقدام خواهد نمود . پذیرفته­ شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت ، در غیر اینصورت قبولی آنان “كان لم یكن” تلقی خواهد شد .

تبصره2 : انتقال و جابجایی در بین پردیس­های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می‌باشد.

12-قدرت بینایی : بدون عینك و لنز ، قدرت دید هر چشم می­بایست حداقل پنج دهم باشد و یا هر دو چشم حداقل ده بیستم  ( به شرط دارا بودن قدرت دید حداقل پنج دهم در هر چشم )

13- مصاحبه در پردیس های دانشگاه فرهنگیان ( مراكز مجری مصاحبه در استان ها) و یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با توجه به گروه آزمایشی مربوط ، برای كلیه كدرشته محل­ های مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمایشی مربوط، در دانشگاههای مزبور می­ باشد .

14- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك ( كارت ملی، شناسنامه ، دفترچه درمانی، درصورت وجود- دیپلم ویا گواهی تأیید شده كه معدل كل در آن قید شده است ) و یك قطعه عكس 4 ×3  كه در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحا عكسی كه موقع ثبت­ نام در آزمون از طریق پست الكترونیكی به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامی است .

15- براساس جدول تعرفه ­های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ 97/09/18 به شماره ابلاغی 124415/ت 55778 هـ مورخ 97/09/21، هر یك از داوطلبان معرفی شده با رعایت موارد فوق، مبلغ سیصد و چهل هزار (340.000) ریال به حسابی كه در زمان مصاحبه اختصاصی اعلام می‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند .

توجه : از داوطلبانی كه فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده­ اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحی های عمومی به عمل نخواهد آمد ،  بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند . بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی‌ شود.

16- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌ نام ، تحصیل و یا استخدام و قطعی، قبولی وی لغو می­گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت­ های ناشی از آن خواهد بود .

تذکرات مهم :

1): در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام مصاحبه معرفی­ش دگان کفایت نکند ، ممکن است مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز ( حداكثر تا مورخ 98/06/14 ) ادامه یابد.

2): از داوطلبان محترم درخواست می‏ شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با در نظر گرفتن تذكر ذیل جدول شماره (3)، به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3): كلیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی مكلفند ، ( فرم اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی مندرج در ذیل این اطلاعیه ) را تكمیل و در زمان مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی (در مهلت مقرر) به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند .

 

فرم اطلاعات فردی

 فرم اعلام آمادگی براب پذيرش  مصاحبه

جدول شماره 4 : جدول آدرس مراكز مصاحبه

جدول شماره 5 : جدول نشانی و شماره تلفن های هسته های گزينش سراسر كشور

منبع : سنجش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )