ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

تغییر و جابجایی زمان امتحان نهایی خرداد ماه پایه دوازدهم

بررسی تغییر تاریخ امتحان نهایی پایه دوازدهم

10 بهمن 97

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از بررسی فاصله یک ماه بین امتحان نهایی و کنکور برای دانش‌ آموزان پایه دوزادهم خبر داد .
عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معتقدیم بین امتحان نهایی و کنکور باید فاصله وجود داشته باشد ، اظهار کرد : دانش‌آموز باید بعد از امتحان نهایی فراغت داشته باشد تا خودش را برای کنکور آماده کند و ما معتقدیم باید حداقل یک ماه فاصله وجود داشته باشد .

وی اضافه کرد : راهکارهای مختلفی در دستور بررسی داریم که یکی از این راهکارها ، آن است که شورای سنجش و پذیرش کنکور، زمان برگزاری کنکور را بتواند عقب‌ تر ببرد که برای سال 98 این زمان تثبیت شده و 13 تیر ماه است .

عمادی تصریح کرد : یکی دیگر از راهکارها این است که زمان امتحانات نهایی تغییر کند البته بر اساس مصوبه مجلس امتحانات نهایی باید در خرداد ماه برگزار شود اما در حال بررسی هستیم تا اگر امکانش وجود داشته باشد از طریق کمیسیون آموزش مجلس بتوانیم این موضوع را پیش ببریم که تاریخ امتحان نهایی را جابجا کنیم .

وی با بیان اینکه این موضوع در دست بررسی است و اگر به نتیجه برسد حتی برای سال آینده نیز می‌ توان اجرا کرد ، افزود : در هر حال معتقدیم فاصله یک ماه بین امتحان نهایی و کنکور برای دانش‌آموزان لازم است .

منبع : فارس


امکان تغییر و جابجایی زمان امتحان نهایی خرداد ماه پایه دوازدهم

9 بهمن 97

عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معتقدیم بین امتحان نهایی و کنکور باید فاصله وجود داشته باشد، اظهار کرد : دانش‌آموز باید بعد از امتحان نهایی فراغت داشته باشد تا خودش را برای کنکور آماده کند و ما معتقدیم باید حداقل یک ماه فاصله وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد : راهکارهای مختلفی در دستور بررسی داریم که یکی از این راهکارها ، آن است که شورای سنجش و پذیرش کنکور، زمان برگزاری کنکور را بتواند عقب‌تر ببرد که برای سال 98 این زمان تثبیت شده و 13 تیر ماه است.
عمادی تصریح کرد: یکی دیگر از راهکارها این است که زمان امتحانات نهایی تغییر کند البته بر اساس مصوبه مجلس امتحانات نهایی باید در خرداد ماه برگزار شود اما در حال بررسی هستیم تا اگر امکانش وجود داشته باشد از طریق کمیسیون آموزش مجلس بتوانیم این موضوع را پیش ببریم کهتاریخ امتحان نهایی را جابجا کنیم.
وی با بیان اینکه این موضوع در دست بررسی است و اگر به نتیجه برسد حتی برای سال آینده نیز می‌توان اجرا کرد، افزود : در هر حال معتقدیمفاصله یک ماه بین امتحان نهایی و کنکور برای دانش‌آموزان لازم است.

 

منبع : فارس

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )