ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

تدوین آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های کارشناسی ارشد

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در 6 ماه اول سال جاری برای دوره های کارشناسی ارشد ، آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی تدوین می شود .

محمد رضا آهنچیان از تدوین آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌ های کارشناسی ارشد خبر داد .

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت : مقررشده در ۶ ماه اول سال جاری برای دوره‌ های کارشناسی ارشد نیز مانند دوره‌ های دکتری ، آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌ های کارشناسی ارشد تدوین شود .

با توجه به رشد کمی آموزش عالی در تمامی سطوح و در تمام زیر نظام‌ ها و در نظر گرفتن مفاد طرح آمایش آموزش عالی مبنی بر تاکید به امر کیفیت ، مهار کمیت و ساماندهی رشته‌ ها و دوره‌ های آموزش عالی ضروری به نظر می‌ رسد .

بر همین اساس معاونت آموزشی وزارت علوم ، آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌ های دکتری تخصصی را تدوین و ابلاغ کرده و در نظر دارد برای دوره‌ های کارشناسی ارشد نیز این آئین نامه را تدوین کند .

در آئین نامه هدف اصلی ، متوازن سازی ظرفیت پذیرش دانشجو ، متناسب با نیازهای جامعه و تقاضای بازار کار ، ارتقای دانشگاه‌ های مستعد کشور به سطح استاندارد دانشگاه‌ های تراز جهانی ، کمک به برقراری پیوند مناسب و هم افزایی میان نظام آموزش و نظام پژوهش ، متناسب سازی توسعه رشته‌ ها و ظرفیت پذیرش دانشجو با مأموریت هر مؤسسه و بهبود فرآیند تحصیل در « دوره تحصیلی دکتری تخصصی » بر اساس استانداردهای جهانی آموزش عنوان شده است .

منبع : مهر

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )