ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

بررسی ادغام موسسات غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد

مدیر کل دفتر آموزش های غیر دولتی وزارت علوم با اشاره به ادغام موسسات غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی ارشد ، شرایط ادامه تحصیل دانشجویان این موسسات را عنوان کرد .

فرزانه شمیرانی با بیان اینکه هم اکنون 303 موسسه و دانشگاه غیردولتی دارای مجوز وزارت علوم در کشور فعالیت می کنند ، افزود : در بازدیدهای دوره ای اداره کل دفتر آموزش های غیردولتی وزارت علوم از موسسات و دانشگاه های غیردولتی ، کیفیت این مراکز و تطابق امکانات با مجوز رشته ها مورد بررسی قرار می گیرد .

**ادغام غیرانتفاعی ها اجباری نیست
وی گفت : اگر در بازدیدهای دوره ای، شاخص کیفی موسسه ای پایین باشد پیشنهاد شرکت در ادغام غیرانتفاعی ها به آنها داده می شود . البته این موضوع اجبار نیست چرا که ادغام موسسات با یکدیگر کاملاً داوطلبانه است .

**خراسان رضوی آغازگر طرح پایلوت ادغام
شمیرانی در مورد ادغام موسسات غیرانتفاعی استان خراسان رضوی به عنوان یک الگو برای کلید زدن تجمیع غیرانتفاعی ها ، توضیح داد : سه موسسه غیرانتفاعی این استان که از نظر کیفیت در سطح های متفاوت و مناسب قرار دارند به صورت داوطلبانه تقاضای تجمیع مطرح کردند که در حال انجام است . بعد از انتشار ادغام سه موسسه یاد شده و البته تهیه آیین نامه ادغام غیردولتی ها ، سایر موسسات هم از موضوع تجمیع استقبال کردند .

**اشتیاق غیرانتفاعی ها برای تجمیع
مدیرکل دفتر آموزش های غیردولتی وزارت علوم ، ادامه داد : اگر نخستین نمونه از تجمیع غیردولتی ها بدون شکست ، انجام شود ، تعداد زیادی از موسسات کاملاً داوطلبانه در لیست تجمیع قرار گرفته اند؛ چرا که علاوه بر کاهش هزینه آموزش از امکانات یکدیگر استفاده می کنند و نیازی به تکرار یک اقدام در چند موسسه نیست مانند استفاده موسسات ادغام شده از یک سالن ورزشی .

**زمان تدوین آیین نامه 
شمیرانی در مورد تهیه آیین نامه ادغام موسسات غیردولتی با مشارکت خودشان ، اظهار کرد : بخش عمده ای از این آیین نامه توسط موسسات در حال انجام است چون منافع اقتصادی آنها و کشور با هم در این آیین نامه دیده شده است .
وی افزود : در صورتیکه مسائل حقوقی این موسسات تا پایان سال جاری برطرف و آیین نامه یاد شده نهایی شود ، نظر غیرانتفاعی ها مبنی بر این نکته است پذیرش جدید دانشجو در سال 98 را بر اساس آیین نامه جدید ، آغاز کنند .

**شرایط ادامه تحصیل دانشجویان در غیرانتفاعی ها 
این مقام مسئول در مورد نحوه ادامه تحصیل و صدور مدرک برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد غیردولتی ها پس از ادغام ، خاطرنشان کرد : برای دانشجویان این موسسات یک دوره گذر شش ماهه تا یکساله تعریف شده است . بر اساس این طرح ، دانشجویان در دوره فعلی با اسم موسسه محل تحصیل دانش آموخته و در دوره بعد از ادغام با نام دانشگاه و موسسه جدید دانش آموخته می شوند و مدارک تحصیلی شان کاملاً معتبر است .
وی افزود : البته پیشنهاد افزایش دوره گذر به علت نسبت دانشجویان کارشناسی یا کارشناسی ارشد مطرح شده است .
شمیرانی در مورد تکلیف تعداد محدودی از دانشجویان دکتری که در غیردولتی ها تحصیل می کنند ، تاکید کرد : به مسئله دانشجویان دکتری در ادغام موسسات غیردولتی ورود نمی شود .

منبع : ایرنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )