ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

بازنگری برنامه درسی دکتری ریاضی کاربردی

برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید .

در این نشست دکتر محمدرضا کلباسی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ، موضوع برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی را مطرح کرد و اظهار داشت : رشته ریاضی از جمله رشته‌ هایی است که از زمان تصویب برنامه درسی آن حدود 15 سال می گذرد و بر اساس مصوبات وزرات علوم رشته هایی که بیش از 10 سال از زمان تصویب برنامه درسی آنها گذشته باشد باید بازنگری شوند . در بازنگری صورت گرفته ، رشته ریاضی با 4 گرایش مجزا تعریف و سرفصل های هر یک تعیین شد .

در ادامه دکتر مینایی مدیر دفتر ارزیابی ، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس در خصوص دلایل توجیهی بازنگری برنامه درسی ، برنامه درسی مصوب رشته ، برنامه درسی بازنگری شده رشته ، کمیته بازنگری برنامه درسی ، سابقه ارائه رشته در دانشگاه تربیت مدرس ، رشته های دایر در گروه ، طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه مطالبی را عنوان کرد .

دکتر حسینی مدیر گروه ریاضی نیز در ادامه تصریح کرد : برنامه درسی بازنگری شده رشته در 4 گرایش آنالیز عددی و کاربردها ، بهینه سازی و کاربردها ، ریاضیات زیستی و علوم داده است . تعداد واحدهای درسی ارائه شده در دوره شامل 12 واحد درس الزامی ، 4 واحد درس اختیاری و 20 واحد رساله می باشد .

در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا ، برنامه درسی بازنگری شده دوره دکتری ریاضی کاربردی به تصویب رسید .

منبع : ایسنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )