ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

امکان حمایت از رساله های دکتری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 100 رساله دوره دکتری حمایت مادی و معنوی می‌ کند ، متقاضیان این حمایت باید به ضوابط آن توجه کنند .

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 100 رساله دوره دکتری حمایت مادی و معنوی می‌ کند ، متقاضیان تا 15 آذر ماه فرصت دارند تا از این امکان استفاده کنند .

مبلغ حمایت برای هر رساله تا سقف 133 میلیون ریال است . در صورتیکه چشم‌ انداز نتیجه کار تحقیقاتی به توسعه فناوری کمک کرده و منجر به تولید محصول شود قابل افزایش خواهد بود .

مبلغ حمایتی مصوب در سه مرحله بر اساس گزارش پیشرفت کار پرداخت خواهد شد . بخش اول ، بر مبنای 400 درصد بودجه طرح به صورت پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد با صندوق انجام خواهد شد . بخش دوم ، بر مبنای 40 درصد بودجه طرح که بر اساس پیشرفت 03 درصدی کار پژوهشی با ارایه گزارش و مستندات با تایید ناظر طرح پرداخت خواهد شد .

بخش سوم بر مبنای 13 درصد بودجه طرح پس از جلسه دفاع از رساله دکتری و با ارایه گزارش نهایی طرح و تعهدات محوله با تایید ناظر پرداخت خواهد شد . دانشجو پس از فراغت از تحصیل ، در صورت ضرورت ادامه پژوهش و داشتن شرایط طبق ضوابط بنیاد می‌ تواند از امتیاز پسادکتری در چارچوب ضوابط صندوق استفاده کند .

شرایط ثبت‌ نام

دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه‌ های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد . موضوع طرح پژوهشی قبل از تصویب در قالب فرم‌ های پژوهشی صندوق ارائه شود .

از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت‌ نام در سامانه بیش از 1 سال نگذشته باشد . قبل از دفاعیه و تصویب پروپوزال دکتری نیز با ارسال پروپوزال درخواست حمایت مالی می‌ تواند برای بررسی اولیه به صندوق ارسال شود اما به منزله تایید و تصویب نخواهد بود . پذیرش نهایی رساله‌ هایی که قبل از تصویب ارسال می‌ شوند مشروط به تصویب در شورای گروه و تأیید تحصیلات تکمیلی دانشکده تا قبل از پایان مهلت فراخوان است .

از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام نباید بیش از 2.5 سال تحصیلی گذشته باشد . مدت انجام طرح رساله چهار نیمسال است و با تصویب صندوق تا یک نیم سال و نیم قابل تمدید خواهد بود .

موضوع رساله باید مرتبط با اولویت های پژوهشی و فناوری و یا در مرزهای دانش اعلام شده از سوی صندوق باشد .

دانشجو بورسیه یا شاغل در دستگاه‌ های دولتی یا بخش خصوصی نباشد .

پروپوزال رساله قبلا بصورت طرح پژوهشی از سوی استاد راهنما و مشاور برای صندوق و یا سایر مراکز حمایت‌ کننده ارسال نشده باشد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌ نام

فرم ثبت‌ نام ، پیشنهاد طرح رساله دکتری ، صورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح رساله دکتری توسط گروه آموزشی و به همراه تائیدیه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه ، دو توصیه‌ نامه از استادان مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی از دانشگاه محل تحصیل ، ریز نمرات مقطع دکتری ، ارائه معدل دوره کارشناسی ارشد و نمره اخذ شده زبان با ذکر عنوان آن ، گواهی قبولی در آزمون جامع ، رزومه علمی پژوهشی متقاضی به صورت الکترونیکی باید در سامانه صندوق تکمیل یا بارگذاری شود .

معیارهای ارزیابی پیشنهاد رساله دکتری

برای استفاده از این حمایت ، رساله باید توانایی بالا بردن سطح دانش در رشته تحصیلی مرتبط را داشته باشد . باید در راستای حل مشکلات کشور باشد . کیفیت پیشنهاد طرح رساله با توجه به روش‌ شناسی ، دامنه پژوهش ، چارچوب نظری و اتکا بر ادبیات تحقیق مرتبط باشد . طرح رساله قابل اجرا باشد . سوابق علمی پژوهشی دانشجو و استاد راهنما و مشاوران نیز از اهمیت برخوردار است .

داوری و نظارت طرح‌ ها

پس از ارائه طرح به صندوق و بررسی اولیه داوری توسط کارگروه مربوطه ، در صورت نیاز طرح برای داوران متخصص و صاحب نظر در آن زمینه فرستاده می‌ شود . در صورت تایید طرح توسط کارگروه و داوران ، تفاهم‌ نامه‌ ای بین استاد راهنما , دانشجو و صندوق منعقد می‌ شود .

صندوق حمایت از پژوهشگران سالانه در خرداد و بهمن ماه هر سال اقدام به فراخوان می‌ کند . در هر دوره پس از فراخوان و بررسی تمام درخواست‌‌ ها ، از 100 رساله دکتری تصویب شده حمایت به‌عمل می‌ آورد . صندوق یک‌ ماه پس از پایان تاریخ هر فراخوان نتایج نهایی را اعلام می‌ کند .

اطلاع رسانی در خصوص نقص پرونده و نتیجه اولیه بررسی از طریق سامانه صندوق ظرف مدت یک‌ ماه بعد از ثبت‌ نام صورت می‌ گیرد .

هر مرحله از مراحل تصویب و پیشرفت پروژه باید به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسانده شود . ارائه فرآیند تصویب پروپوزال به کوتاه‌ شدن زمان داوری کمک خواهد کرد . یک نفر ناظر با تخصص ذیربط برای طرح تعیین می شود تا روند پیشرفت طرح به طور مستمر کنترل شود .

منبع : آنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )