ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

امکان ثبت نام مشمولین طرح اجباری در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی 98

بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی ، امکان ثبت نام داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 فراهم شد .
متن اطلاعیه به شرح زیر است :

١ – ھمانگونه که در بند ٣-شرايط شركت مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان شرایط اختصاصی صفحه ٧ دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 اعلام شده است داوطلبان مشمول طرح اجباری میتوانند بدون گذراندن و یا شروع طرح ، در ھر زمان در آزمون شرکت کنند و منعی جھت ادامه تحصیل ندارند .

٢ – در مورد بند ١-١١-شرایط اختصاصی صفحه ٤ دفترچه راھنمای ثبت نام مبنی بر ارائه ٢ سال سابقه کار بالینی در رشته ھای مشخص شده جدول شماره ١ ، به اطلاع میرساند ھمانگونه که اعلام شده فقط در رشته ھای مشخص شده در جدول سابقه کار بالینی الزامی میباشد ھمانند رشته ھای پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان ، پرستاری توانبخشی و … لذا داوطلبان دقت نمایند اگر در رشته ھای امتحانی جدول شماره ١ سابقه کار درج نشده باشد ، در آن رشته نیاز به ارائه سابقه کار نمی باشد .

٣ – ھمانگونه که در بند١-١٣ -وضعیت تحصیلی صفحه ٥ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ اعلام شده است کسب کف نمره زبان اعلام شده جھت تصحیح پاسخنامه و مجاز به انتخاب رشته محل شدن الزامی است .

منبع : مرکز سنجش پزشکی

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )