ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

امکان تغییر شیوه آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور می توانند شیوه آموزشی خود را از پژوهش محور به آموزش محور تغییر دهند .

چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره کارشناسی ارشد را با میانگین حداقل ١۴ گذرانده باشد ، ولی نتواند یا نخواهد که از پایان‌ نامه خود دفاع کند ، بعد از ارائه درخواست کتبی تغییر شیوه در تاریخ تعیین‌ شده مطابق تقویم آموزشی به مدیر گروه و به‌ شرط تأیید شورای گروه آموزشی و پژوهشی استان ، می‌تواند در مدّت مجاز تحصیل ، برابر تعداد واحد پایان‌ نامه ، واحد یا واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی را أخذ و با میانگین کل حداقل ١۴ بگذراند تا در دوره‌ مذکور به‌شیوه آموزشی دانش‌آموخته شود .

در این‌ صورت نوع شیوه‌ فارغ‌ التحصیلی دانشجو در دانشنامه ، آموزشی قید می‌ شود .

توجه به این نکته ضروری است که تنها در صورتی امکان تغییر شیوه از آموزشی ـ پژوهشی به آموزشی برای دانشجویان فراهم می‌ شود که اکثریت اعضای شورای گروه آموزشی استانی با این موضوع موافق باشند و صرف ارائه درخواست حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌ کند .

منبع : آنا

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )