ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اطلاعيه مهم برای دانش آموزان بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد

نظر به استقرار پایه دوازدهم در سال تحصیلی جاری و برگزاری امتحانات نهایی این پایه برای دانش آموزان بزرگسال ، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد در تمامی نوبتهای امتحانی ، ضرورت دارد حوزه های اجرا در خصوص نحوه ارزشیابی زبان انگلیسی 3 تمامی رشته ها به موارد زیر توجه نمایند:
هنگام دریافت سوالات درس امتحان درس زبان انگلیسی 3 ( پایه دوازدهم) از سامانه ، یك فایل صوتی( MP3) نیزدریافت خواهد شد .
فایل صوتی دردو قسمتSPEAKING و LISTENINGامتحان به ترتیب زیر مورد استفاده قرار میگیرد:
در بخش SPEAKING هشت سوال( سوال 1 تا 8) برای دانش آموزان از طریق بلندگو با كیفیت مطلوب یكبار در ابتدا پخش شود بطوریكه در آخر هر یك از سوالات فرصت كافی برای پاسخگویی ارایه گردد.پس از پخش تمامی سوالات ، جهت مرور و چك نهایی پاسخها توسط دانش اموزان ، دوباره هر هشت سوال پخش شود.
در بخش LISTENING كه شامل سه متن شنیداری بهمراه تعدادی سوال می باشد ، هر یك از متون ابتدا دوبار پخش گردد و دانش آموزان در انتهای هر متن شنیداری به سوالات هر متن پاسخ میدهند . به همین منوال دو متن شنیداری دیگر با ارایه فرصت كافی برای پاسخگویی به سوالات پخش گردد. در انتهای پخش هر سه قسمت ، یكبار دیگر تمامی قسمتها پخش شود تا دانش آموزان فرصت كافی برای چك نهایی پاسخ های خود داشته باشند.

منبع : مرکز سنجش آموزش و پرورش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )