ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اختصاص سهمیه پسادکتری به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فراخوان دوره های پسادکتری ( نیمسال دوم ) دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شد .

در راستای تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اختصاص پانزده سهمیه پسا دکتری از طرف آن صندوق حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد طی فراخوان نسبت به اختصاص سهمیه پسا دکتری به افراد واجد شرایط اقدام کند .

افراد متقاضی با توجه به شیوه نامه اجرایی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام شده است نسبت به ارسال مدارک و مستندات اقدام کنند .

حداکثر سقف مبلغ اختصاصی به دوره پسادکتری 324 میلیون ریال ( 32 میلیون و 400 هزار ریال ) است که از این مبلغ 60  درصد توسط صندوق و مابقی هزینه از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد .

ارائه امتیاز برون داد مورد نظر برای سهم اعتبار تخصیص یافته از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضروری بوده و علاوه بر برون داد مورد نظر صندوق جداگانه لحاظ خواهد شد .

شیوه نامه اجرایی پسادکتری و دستورالعمل حمایت از پسادکتری از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دسترس محققان قرار گرفته است .

شرایط استفاده از برنامه پسادکتری ارائه شده از طرف صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور اعلام شده است .

مسئول طرح پسا دکتری الزاما باید عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و طرح های ارائه شده توسط مسئولان پروژه و دانشجویان پسادکتری ، باید در راستای اولویت های پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی تبریز باشند .

اولویت با آن عده از اعضای هیات علمی است که حائز مرتبه استادی هستند .

مسئول طرح ( استاد ) و پژوهشگر ( دانشجو ) متقاضی دوره پسادکتری ، باید شرایط علمی و اجرایی مطابق با دستور العمل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای دوره های پسا دکتری را دارا باشند .

داشتن h-index حداقل 15 برای اساتید رشته های علوم پایه و 10 برای اساتید رشته های بالینی ضروری است .

پروپوزال های ارائه شده توسط استاد راهنما و پژوهشگر ، باید شرایط خاص پروپوزال های مورد قبول صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور را داشته باشند . ارائه امتیاز برون داد مورد نظر برای اعتبار تخصیص یافته ( طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه ) ضروری است .

طرح های ارسالی همراه با رزومه استاد و پژوهشگر ، بعد از بررسی و داوری ، باید در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و به تصویب برسد .

در شرایط مساوی بین اساتید ، حق تقدم با اساتیدی است که در حال حاضر دانشجوی پسادکتری ندارند ، یا داشتن h-index بالاتر یا داشتن امتیاز بالاتر از نظر مقالات منتشر شده ، ثبت اختراع ، همکاری با صنعت ( در سه سال اخیر ) .

شیوه نامه اجرائی پسادکتری
دستورالعمل حمایت از پسادکتری
نامه فراخوان داخل دانشگاه

منبع : خبرگزاری مهر

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )